Skýringar á einkunum í dómhring


Í gæðadómi gefur dómari hundi einkunn fyrir útlit, hreyfingar og skapgerð og miðar við staðal hundakynsins, án samanburðar við aðra hunda sem skráðir eru í sama flokk. Þannig geta margir hundar í sama flokki, fengið sömu einkunn. Í flokki þar sem gæðadómur fer fram, eru eftirfarandi einkunnir gefnar:

Ungviði og hvolpar:
SL (sérlega lofandi): Hvolpurinn er sérlega dæmigerður fulltrúi síns hundakyns þegar tekið er tillit til aldurs. Hann er í góðu andlegu jafnvægi, er af miklum gæðum og sýndur í frábæru formi. Kostir hvolpsins sem fulltrúa hundakynsins eru svo augljósir að óverulegir útlitsgallar draga hann ekki niður.

L (lofandi): Hvolpurinn er mjög dæmigerður og bygging í ásættanlegum hlutföllum þegar tekið hefur verið tillit til aldurs. Hann er í góðu líkamlegu formi. Minniháttar gallar eru þolanlegir en þó engir alvarlegir gallar í byggingu. Þessa einkunn má einungis veita hvolpi af lofandi gæðum.

ML (minna lofandi): Hvolpinn skortir einhverja áskilda eiginleika hundakynsins þegar tekið hefur verið tillit til aldurs eða hann er í lélegu líkamlegu formi.

Gæðadómar:
ExcellentHundurinn kemst mjög nálægt staðli hundakynsins að gerð og byggingu, sýndur í frábæru líkamlegu formi og í góðu andlegu jafnvægi; stórglæsilegur og af háum gæðum. Kostir hans sem fulltrúa hundakynsins eru svo augljósir að óverulegir útlitsgallar draga hann ekki niður; tilhlýðlegur munur er á tík / rakka. – rauður borði

Very goodHundurinn er dæmigerður að gerð og bygging hans er í góðu jafnvægi.Líkamlegt form er gott. Minniháttar gallar eru þolanlegir, enda kemur engin þeirra niður á heilbrigðri byggingu hundsins. Þessa einkunn má einungis veita hundi sem býr yfir glæsileik. – blár borði

GoodHundurinn er viðunandi hvað varðar gerð, en hefur sýnilega galla.- gulur borði

SufficientHundurinn er sæmilegur að gerð en er þó ekki týpiskur fulltrúi hundakynsins, eða í lélegu líkamlegu formi –  grænn borði

0. einkunn (Disqualified): Hundur er ekki dæmigerður að gerð og byggingu fyrir hundakynið; hann sýnir árásargirni eða hegðun sem er í algeru ósamræmi við eiginleika hundakynsins; hann er ekki með tvö eðlileg og rétt staðsett eistu, hann er með tann- eða kjálkagalla, litar- eða feldgalla eða er albínói. Þessi einkunn er einnig gefin hundi þar sem gerð eða bygging hans kemur niður á heilsu hans eða almennu heilbrigði og hundi sem er með galla sem er óásættanlegur (disqualifying) samkvæmt staðli hundakynsins. Ástæður 0 einkunnar skal alltaf tilgreina í umsögn og á niðurstöðublaði. Hundur, sem í þrígang hefur fengið einkunnina 0 vegna skapgerðar / hegðunar, skal útilokaður frá keppni á hundasýningum HRFÍ.Hundar sem ekki hljóta einhverja af ofangreindum einkunnum, ljúka keppni með umsögnina:

Ekki hægt að dæma (EHD). Þessi umsögn er gefin hundi sem á því augnabliki sem dómarinn er að dæma hann, hreyfir sig ekki, víkur sér undan handfjötlun og skoðun dómara t.d. á tönnum, líkamsbyggingu, skotti og eistum, stekkur stöðugt upp á sýnanda, reynir að komast út úr hringnum eða hegðar sér þannig eða er þannig á sig kominn líkamlega að ekki er hægt að dæma hreyfingar hans eða líkamsbyggingu. Sama getur átt við um hund sem dómari telur sig sjá merki um eða hefur ríka ástæðu til að gruna að aðgerð hafi verið gerð á eða hann meðhöndlaður þannig að það geti haft áhrif á dóm. Ástæðu umsagnarinnar skal getið í umsögn og á niðurstöðublaði.

Meistaraefni / Meistarastig

Íslenskt meistarastig / meistaraefni:

Veita má meistaraefni þeim Excellent hundum sem teljast framúrskarandi að gerð og eru að öllu leyti rétt byggðir með tilliti til ræktunarmarkmiðs tegundarinnar. Meistarastig er síðan veitt þeim rakka / tík sem bestu sætaröðun hlýtur í keppni um besta rakka og bestu tík tegundar, af þeim hundum sem koma til álita fyrir stigið og hafa áður hlotið meistaraefni. Komi hundar í sætum 1-4 ekki til álita fyrir stigið, veitir dómari það hundi úr hópi þeirra sem eftir standa með meistaraefni og til álita koma fyrir stigið.

Hundur kemur ekki til álita fyrir meistarastig:a) ef hann er þegar íslenskur sýningameistari (ISSCH) / íslenskur meistari (ISCH).b) ef hann hefur þegar fengið tilskilinn fjölda íslenskra meistarastiga til að öðlast meistaranafnbót (ISCH eða ISSCH) og a.m.k. eitt þeirra eftir 24 mánaða aldur (fullcertaður). Sýnandi skal láta hringstjóra vita að hundur hans komi ekki til álita fyrir meistarastig.

Alþjóðlegt meistarastig (CACIB)
Á alþjóðlegum sýningum keppa rakkar og tíkur um alþjóðlegt meistarastig (CACIB) og vara-alþjóðlegt meistarastig (Res-CACIB), í keppni um besta rakka og bestu tík tegundar. Dómarinn tilnefnir rakka og tík sem bestu sætaröðun hlýtur af þeim hundum sem til álita koma fyrir stigið og sem hann telur af yfirburða gæðum, og fær sýnandi spjald undirritað af dómara því til staðfestingar. FCI, Alþjóðasamtök hundaræktarfélaga, hafa endanlegt ákvörðunarvald um veitingu stigsins. Einungis þeir hundar sem hlotið hafa Excellent koma til greina fyrir CACIB. Hundur sem skráður er í ungliðaflokk eða öldungaflokk kemur ekki til álita fyrir CACIB. Veita má Res-CACIB þeim rakka / tík sem næst stendur í sætaröðun þeim sem fengið hafa CACIB og til álita koma fyrir stigið.FCI staðfestir ekki CACIB tillögu veitta hundi sem: a) þegar hefur fengið titilinn C.I.B. (alþjóðlegur meistari) eða C.I.E. (alþjóðlegur sýningameistari) af FCI ) b. hefur ekki fullar 3 kynslóðir (utan viðkomandi hunds) skráðar í FCI viðurkennda ættbók  c) Er ,,fullcertaður” og lágmark eitt ár hefur liðið á milli fyrsta og síðasta stigs d) Er af hundakyni sem ekki er viðurkennt af FCI

Flokkaskipting og framgangur sýningar
Hundar og tíkur dæmast hvor í sínu lagi. Dómur skiptist í gæðaumsögn um hvern hund og keppni um sæti. Þegar dómari gefur gæðaumsögn, skoðar hann hundinn með tilliti til ræktunarmarkmiðs kynsins og gefur einkunn ásamt skriflegri umsögn, sem sýnandi fær afrit af. Einkunnarborði fyrir gæðadóm skal festur á sýningartaum. Að loknum gæðadómi keppa þeir hundar sem náð hafa tilskyldum árangri um sætaröðun.

Fjórir bestu hundar í hverjum flokki fá sæti, að því tilskyldu að þeir hafi fengið amk. Very Good.

Hvern hund má einungis skrá til keppni í einum flokki (undanskilið er keppni í ræktunar- og afkvæmahóp). Skráning í flokka miðast við aldur hundsins og þann árangur sem hundurinn hefur náð áður. Hundur skal hafa náð tilskildum aldri fyrir viðkomandi flokk daginn áður en sýning hefst. Staðfesting á árangri þarf að berast fyrir lok skráningafrests á sýninguna.